Uit onderzoek van de Digital Dialogues Pulse blijkt dat het met webcare in Nederland nog niet zo best gesteld is.

40% van de berichten onbeantwoord

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 40% van de vragen, complimenten of klachten van klanten via social media niet beantwoord worden door het webcare team. Een gemiste kans voor deze bedrijven om een klant te helpen of te verrassen en hiermee de binding te vergroten.

Verschillen per branche zijn groot

Daarnaast blijkt in het onderzoek dat de verschillen per branche groot zijn. Banken en verzekeraars doen het het best en fast moving bedrijven het minst goed. Het volledige artikel is te lezen op marketing online.