Het onderbrengen van al je klantgegevens in een centraal platform en vervolgens relevanter communiceren met je klanten. Dat is de wens van veel bedrijven. Big data wordt deze ontwikkeling ook wel genoemd.

Voor veel bedrijven is het omvormen van veel verschillende databronnen tot een overzichtelijk geheel echter een last. Op Maketingfacts geeft Rogier de Moel 5 tips om deze last te verlichten.